Close Menu

Bestuur

Het bestuur van Vrienden Parnassia Groep bestaat uit:

  • Voorzitter: Nolly Borsboom
  • Penningmeester: Corine Schipper
  • Secretaris: Jos van Nieuwkoop
  • Algemeen bestuurslid: John Kreuze
  • Algemeen bestuurslid: Angelique Brouwer
  • Algemeen bestuurslid: Ineke Huibregtsen

Beloningsbeleid

Zoals vastgelegd in de statuten genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten komen niet ten laste van de stichting, maar worden gefinancierd door Parnassia Groep.