Close Menu

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Vrienden Parnassia Groep is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Vrienden Parnassia Groep.

Gebruik informatie

Vrienden Parnassia Groep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

E-mail

Bij het ontvangen en versturen van e-mails betrachten wij grote nauwkeurigheid. Wij gaan vertrouwelijk om met gegevensuitwisseling conform ons privacybeleid gebaseerd op de Nederlandse wetgeving.

(Externe) links
Deze website bevat verwijzingen naar andere websites van de Parnassia Groep. Voor die websites is deze disclaimer ook van toepassing.

Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan de Vrienden  Parnassia Groep worden aangeboden, geldt dat deze externe websites uitsluitend ter informatie zijn, Vrienden Parnassia Groep heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Beeldmateriaal

Er is voornamelijk gebruikt gemaakt van eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. U kunt ook hierover per e-mail contact met ons opnemen.

Online betalen

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Vrienden Parnassia Groep niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Vrienden Parnassia Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken, alsmede het gebruikmaken van online betaalmethoden. Betalingen aangaande de online veilingen zijn uithanden gegeven aan Buckaroo:https://www.buckaroo.nl/zakelijk/over-ons/veiligheid/  

Cookies

Bij het gebruik van de website van Vrienden Parnassia Groep worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser. Via de website http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zien welke cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon zijn geplaatst.
 

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij de webmaster.